Utrudnienia

2019.03.08 utrudnienia w ruchu - piątek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Kaliska 85 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Łubna 17 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Żurawia 7 – jezdnia/p.z. – awa ria na sieci wodociągowej;
• ul. Pusta 5a – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Toruńska – p.z. – ustawienie podnośnika;
• ul. Skrajna – budowa sieci kanalizacyjnej;
• ul. Grzybowa 7 – jezdnia/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chłodna/Pusta – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chłodna/Rondo Kokoszka – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Ziębia 3 – awaria na sieci wodociągowej
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Lipnowska 9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Witosa 10 – p.z./pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Jesionowa, Jagiellońska, Reymonta, Chmielna – chodnik/p.z. – budowa sieci gazowej;
• ul. Kapitulna – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chłodna 29/Śliska – parking – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Gdańska – ustawienie rusztowania;
• ul. Cicha 30 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Kapitulna 61 – chodnik/ścieżka rowerowa – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Zagajewskiego – chodnik/p.z. – budowa zjazdów;
• ul. Baśniowa – p.z. – budowa przyłącza gazowego;
• ul. Królewiecka – budowa przyłącza telekomunikacyjnego;
• ul. Letnia – p.z. – wodociąg (09.03.2019r.);
• ul. Jana Pawła II  133 – chodnik/p.z. – budowa przyłącza gazowego;
• ul. Kapitulna 61 – zatoka autobusowa – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej.
• ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej)  - budowa ulicy Papieżka;
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowaniapowrót

Sprzątanie powypadkowe