Utrudnienia

2019.03.20 utrudnienia w ruchu - środa

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Łubna 17 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Żurawia 7 – jezdnia/p.z. – awa ria na sieci wodociągowej;
• ul. Pusta 5a – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Toruńska – p.z. – ustawienie podnośnika;
• ul. Skrajna – budowa sieci kanalizacyjnej;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – jezdnia/chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Siewna 15/Zatorze – jezdnia/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Zacisze – awaria na sieci wodociągowej.
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Lipnowska 9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Witosa 10 – p.z./pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kapitulna 41 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Szara/Zatorze – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kaliska 95 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Płocka 199 – awaria na sieci wodociągowej
• ul. Kaliska 69 – demontaż eternitu z dachu;
• ul. Goplana 8a – p.z. – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej.
• ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej)  - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Mielęcińska (od ul. Jana Pawła II) – całkowite zamknięcie od 18.03.2019r. do 26.03.2019r.) – budowa kanalizacji.
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowaniapowrót

Sprzątanie powypadkowe