Utrudnienia

2019.03.28 utrudnienia w ruchu - czwartek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Łubna 17 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Żurawia 7 – jezdnia/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Pusta 5a – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Toruńska – p.z. – ustawienie podnośnika;
• ul. Żwirowa 13/15 – jezdnia/p.z. – renowacja sieci kanalizacyjnej;
• ul. Witosa 7 – awaria na sieci wodociągowej.
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Lipnowska 9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Witosa 10 – p.z./pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kapitulna 41 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Mostowa 7/9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Warszawska – ustawienie rusztowania;
• ul. Żeromskiego 12 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Żytnia 89 – wygrodzenie chodnika;
• Plac Wolności 11 – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Żeromskiego/Kaliska – chodnik/p.z.  – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Zagajnikowa – chodnik/p.z. – sieci energetyczne;
• Ul. Barska 3 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej.
• ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej)  - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Mielęcińska (od ul. Jana Pawła II) – całkowite zamknięcie od 18.03.2019r. do 01.04.2019r.) – budowa kanalizacji.
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowaniapowrót

Sprzątanie powypadkowe