Utrudnienia

2019.05.09 utrudnienia w ruchu - czwartek

Zwężenia jezdni:

 • ul. Stodólna i ul. Okrężna – jezdnia – renowacja sieci sanitarnej;
 • ul. Bagienna – zamknięcie ulicy – remont sieci kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Żurawia na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej – jezdnia – przebudowa zatok postojowych;
 • Skrzyżowanie ulic Barska i Piaski – jezdnia, chodnik i pas zieleni – awaria magistrali ciepłowniczej;
 • ul. Warszawska 17 – jezdnia – awaria na sieci kanalizacyjnej.

 

Zwężenia chodników:

 • most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej;
 • ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
 • ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 • ul. Warszawska – wygrodzenie chodnika;
 • Plac Wolności – ustawienie rusztowania;
 • ul. Kapitulna 31 – ustawienie rusztowania;
 • ul. Świętego Antoniego 34 – ustawienie rusztowania;
 • ul. Gdańska – chodnik – ustawienie rusztowania;
 • ul. Okrzei 61 – chodnik – odbudowa nawierzchni po awarii wodociągowej.

 

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Zachodnia – zamknięcie odcinka drogi od ul. Pocztowej do posesji nr 84 – naprawa kolektora kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej) – budowa ulicy Papieżka;
 • droga wewnętrzna od ul. Kapitulnej do ul. Rudej – budowa drogi (nie dotyczy dojazdu do działek);
 • ul. Mielęcińska 21 – zamknięcie drogi (od 13.05.2019 r.) – budowa tłoczni ścieków.

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

Aleksandra Studzińska
Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchupowrót

Sprzątanie powypadkowe