Utrudnienia

2019.05.14 utrudnienia w ruchu - wtorek

Zwężenia jezdni:

 • ul. Żurawia na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Gajowej – jezdnia – przebudowa zatok postojowych;
 • skrzyżowanie ulic Barska i Piaski – jezdnia, chodnik i pas zieleni – awaria magistrali ciepłowniczej;
 • ul. Warszawska 17 – jezdnia – awaria na sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Hoża 6 – jezdnia – odbudowa nawierzchni po awarii wodociągowej;
 • ul. Długa 4 i 8 – jezdnia – remont sieci kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Okrężna 14 – jezdnia – awaria na sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Okrężna 2g – jezdnia – remont sieci kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Korczaka i ul. Sucharskiego – jezdnia/chodnik – odbudowa nawierzchni po awarii wodociągowej.

 

Zwężenia chodników:

 • most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej;
 • ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
 • ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
 • ul. Warszawska – wygrodzenie chodnika;
 • Plac Wolności – ustawienie rusztowania;
 • ul. Świętego Antoniego 34 – ustawienie rusztowania;
 • ul. Gdańska – chodnik – ustawienie rusztowania;
 • skrzyżowanie ulic Kaliskiej i Planty – chodnik – wygrodzenie chodnika;
 • ul. Świętego Antoniego 32 – chodnik – ustawienie podnośnika;
 • ul. Prymasa Karnkowskiego 3 – chodnik – ustawienie rusztowania;
 • ul. Wieniecka 25A – chodnik – awaria na sieci wodociągowej;
 • ul. Kolanowszczyzny 5b – chodnik – odbudowa nawierzchni po awarii wodociągowej;
 • ul. Kościuszki 4 – chodnik – budowa przyłącza elektroenergetycznego;
 • ul. Jasna 1a – pas zieleni – awaria na sieci wodociągowej.

 

Zamknięcia jezdni:

 • ul. Zachodnia – zamknięcie odcinka drogi od ul. Pocztowej do posesji nr 84 – naprawa kolektora kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej) – budowa ulicy Papieżka;
 • droga wewnętrzna od ul. Kapitulnej do ul. Rudej – budowa drogi (nie dotyczy dojazdu do działek);
 • ul. Bagienna – zamknięcie drogi – renowacja sieci kanalizacji sanitarnej;
 • ul. Cisowa – zamknięcie drogi – budowa tłoczni ścieków.

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

Aleksandra Studzińska
Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchu

 powrót

Sprzątanie powypadkowe