Utrudnienia

Informacja 26.02.2018

   

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że w dniu 26.02.2018 r. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe została zakończona tymczasowa odbudowa nawierzchni po awarii na sieci wodociągowej na ul. Węglowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe