Utrudnienia

Sprostowanie z dnia 13.06.2019 r.

Sprostowanie do utrudnień w ruchu drogowym podanych w dniach od 15.05.2019 r. do 06.06.2019 r.

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w dniach od 15.05.2019 r. do 06.06.2019 r. listy utrudnień w ruchu drogowym zawierały błąd, jakoby na ul. Zachodniej na odcinku od posesji nr 79 do posesji nr 85 prowadzone były roboty związane z wymianą magistrali ciepłowniczej. Faktycznie i zgodnie z wnioskiem podmiotu zajmującego pas drogowy, prace polegały na naprawie kolektora kanalizacji sanitarnej. Powyższy błąd nie miał wpływu na zachowania uczestników ruchu. Dotyczył wyłącznie celu, w jakim zajęcie pasa drogowego tego odcinka ulicy Zachodniej miało miejsce. Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg przeprasza za wprowadzenie w błąd.

 

 

Aleksandra Studzińska
Podinspektor ds. utrzymania dróg i inżynierii ruchupowrót

Sprzątanie powypadkowe