Utrudnienia

uzupełnienie do utrudnień 2017.05.15 - poniedziałek

 

 

 

Zwężenia jezdni

•    Ul. Obwodowa/Wieniecka – frezowanie nawierzchni. W przypadku prowadzenia robót bitumicznych na skrzyżowaniu ulic Obwodowa – Jasna, zjazd z ul. Obwodowej   w kierunku ul. Kapitulnej zostanie zamknięty. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie w postaci zakaz skrętu w lewo/prawo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe