Utrudnienia

uzupełnienie do utrudnień 2017.11.09 - czwartek

 
 
• ul. Żytnia 1 – pas zieleni – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Malwowa – całkowite zamknięcie jezdni od ul. Grodzkiej do ul. Bobrownickiej – przebudowa ulicy Malwowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
I  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe