Aktualności

2018.05.16 - Informacja prasowa z 16 maja 2018 r.
2018.05.16 - Informacja prasowa z 16 maja 2018 r.

W środę, 16 maja, kontynuowane będą prace przy koszeniu terenów zielonych na terenie miasta oraz na powierzchniach przylegających do terenów Lasu Komunalnego. Ponadto, przy ul. Dziewińskiej zostaną nasadzone nowe krzewy. Prowadzona będzie również wycinka drzew w pasach drogowych oraz na terenach należących do Gminy Miasto Włocławek.

W centrum miasta prowadzone są codzienne czynności związane z utrzymaniem czystości i porządku. Natomiast na Starym Rynku dokonane zostanie odchwaszczenie skupin krzewów oraz usuwanie przerostów z trawy. Przy ul. Chmielnej, św. Antoniego i Traugutta wykonane zostanie oczyszczenie mis przydrzewnych oraz usunięcie przerostów przy drzewach.

Pracownicy MZUKiD interwencyjnie dokonają naprawy awarii instalacji wody zimnejw Przedszkolu nr 13 przy ul. Brdowskiej 2.

Na ul. Botanicznej i Rózinowskiej zostanie wykonane wyrównanie poboczy frezowiną, naul. Goplana wyrównanie frezowiną miejsc postojowych.

W ramach opieki nad Cmentarzem Komunalnym przy ul. Chopina, w dniu dzisiejszym zaplanowano kontynuowanie koszenia i grabienia trawy oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu cmentarza. Na Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie wykonane zostaną prace porządkowe, koszenie trawy w zewnętrznej części cmentarza oraz oczyszczanie pasów chłonnych.powrót

Sprzątanie powypadkowe