Aktualności

2018.07.27 - Informacja prasowa

W dniu dzisiejszym, został wykonany remont cząstkowy nawierzchni z trylinki na ul. Budowlanych, na dojeździe do Przedszkola.

Wykonano koszenie terenów zielonych oraz prace porządkowe na terenie miasta w ciągu Drogi Krajowej nr 91, na ul. Chełmickiej, Wyszyńskiego, Rzecznej, 3-go Maja, przy pomniku AK (Park Łokietka) i pomniku Sapera (ul. Żytnia).

Prowadzone były prace porządkowe wraz z opróżnianiem koszy na terenach leśnych m.in. na osiedlu Michelin, Uroczysku, Zazamcze i Zawiśle.

Brygada remontowa MZUKiD montowała płyty karton-gips przy sali zajęć w Przedszkolu nr 32 przy ul. Kaliskiej.

Informację opracował: Jolanta Wujkowskapowrót

Sprzątanie powypadkowe