Aktualności

2018.11.09 - Informacja prasowa z 9 listopada 2018 r.
2018.11.09 - Informacja prasowa z 9 listopada 2018 r.

W dniu dzisiejszym będą prowadzone prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Lasu Komunalnego. Na Zielonym Rynku zostaną zasadzone róże. Wzdłuż Drogi Krajowej nr 91 będą zebrane odpady komunalne.

W parku im. Władysława Łokietka, na Placu Wolności i na Placu Staszica przeprowadzone zostaną prace porządkowe. Na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Ostrowskiej będą grabione trawniki.

Pracownicy MZUKiD kontynuują cząstkowy remont nawierzchni chodnika na ul. Wolność.powrót

Sprzątanie powypadkowe