Aktualności

2018.11.28 - Informacja prasowa z 28 listopada 2018 r.
2018.11.28 - Informacja prasowa z 28 listopada 2018 r.

W ramach utrzymania dróg, brygada MZUKiD przeprowadzi remont cząstkowy nawierzchni jezdni na ul. Smoczej i Kilińskiego. Na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie przeprowadzony remont cząstkowy nawierzchni chodnika.

Zaplanowano prace porządkowe na ul. Wysokiej, Jasnej, Cichej, Przedmiejskiej, oraz Żeromskiego. Na osiedlu Zawiśle pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg dokonają zbiórki odpadów komunalnych.

W zakresie utrzymania terenów leśnych i zadrzewionych, na Uroczysku Dąbrówka zaplanowano realizację zabezpieczeń upraw i podsadzeń przed zwierzyną płową poprzez smarowanie drzewek repelentem.powrót

Sprzątanie powypadkowe