Aktualności

2019.03.06 - Informacja prasowa z 06 marca 2019 r.

W dniu dzisiejszym pracownicy terenowi zarządu w ramach codziennego utrzymania czystości i porządku zbierają odpady komunalne z chodników, terenów zieleni miejskiej m.in. w centrum miasta, ze skwerów miejskich i Parku im. Sienkiewicza, Parku im. Wł. Łokietka oraz na terenie osiedla Zawiśle.

Na Al. K. Wielkiego, ul. Polnej i Promiennej wykopywane są suche drzewa wraz z wyrównaniem i sprzątaniem terenu.powrót

Sprzątanie powypadkowe