Utrudnienia

01.08.2017r. - utrudnienia w ruchu - wtorek


Zwężenia jezdni:

• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
• ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
• ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
• ul. Dziewińska – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Wieniecka (odc. od ul. Rysiej do ul. Wysokiej) – jezdnia/chodnik – budowa ciągu pieszo – rowerowego;
• ul. Polna 87, 91 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
• ul. Żelazne Wody – J.GR. (dr.wewn.) – bud. odc. kan.sanit.;
• ul. Płocka 30/32 – jezdnia – awaria s. wodoc.;
• ul. Płocka 95 – jezdnia + chodnik – awaria s.wodoc.;
• ul. Pszczela 8 – jezdnia – awaria s.wodoc.


Zwężenie chodników:

• ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
• ul. Słowackiego – elewacja budynku;
• ul. Zapiecek 2 –elewacja budynku
• ul. Cicha 17 – chodnik – zabezp. robót rozbiórkowych;
• ul. Ogniowa 2 – chodnik – wyk. elewacji budynku;
• ul. Leśna – rusztowanie;
• ul. Wiązowa – p.z. – budowa infrastruktury telekomunikacyjnej;
• ul. Św. Antoniego 44/46a – chodnik – docieplenie budynku;

 


 

Zamknięcie jezdni:

• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. P.O.W. :
- zwężenie połówkowe na odc. od ul. Okrzei do ul. Reja, zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w  
  ulicę Okrzei;
- wjazd z ul. Pułaskiego w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z Placu Wolności w kierunku ul. Reja;
- zakaz wjazdu z Pl. Wolności w ul. P.O.W.
- chodnik;

• ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej
ul. Mielęcińska – tymczasowa organizacja ruchu;
• ul. Starodębska – zamknięcie - budowa kanalizacji deszczowej. Na odc. od ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki do ul. Chopina – frezowanie nawierzchni – ruch dwukierunkowy ulicą Reja;
• ul. Skalna (całkowite zamknięcie od ul. Rybnickiej do posesji nr 41) – przebudowa dróg gminnych;
• ul. Sokola (odc. od ul. Kościelnej do ul. Michelińskiej) – przebudowa nawierzchni;
• ul. Parkowa (od. od ul. Brzezinowej do ul. Lipowej) – przebudowa nawierzchni:
• ul. Sarnia (odc. od ul. Brzezinowej do ul. Świetlanej) – przebudowa nawierzchni;

 


Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych:

• ul. Sasankowa – przebudowa drogi;
• ul. Skalna – przebudowa drogi;

 


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Wanda Rutkowska
Sp. ds. Ewidencji dróg oraz SPP
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe