Utrudnienia

2016.11.22 - utrudnienia w ruchu wtorek

 

 

  

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

                22. 11. 2016 r. wtorek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików, zwężenia ulic Promiennej, Budowlanych;
 • Ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
 • ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej;
 • ul. POW – budowa ciepłociągu;
 • ul. Słoneczna 55 – awaria wodociągową;
 • ul. Łegska, ul. Ogniowa – remont oświetlenia – wymiana słupów;
 • ul. Bukowa (Chmielna-Traugutta)remont nawierzchni;
 • Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
 • Al. K. Wielkiego 1 – odbudowa po awarii wodociągowej.

 

Zwężenie chodników:

 

 • ul. Jasna – remont nawierzchni chodnika i wjazdów;
 • ul. Bukowa - remont chodników i zjazdów;
 •  ul. Kraszewskiego – budowa chodników;
 • ul. Moniuszki – zagospodarowanie terenu przy boisku;
 • ul. Brzeska – remont elewacji;
 • ul. Św. Antoniego/Chopina – remont elewacji;
 • ul. Św. Antoniego 40. 42  -  remont chodnika i zjazdów;
 • ul. Paprocia -  budowa sieci wodociągowej;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
 • ul. Papieżka 107 i 117 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
 • ul. Słowackiego 10zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające;
 • ul. Skrajna – p. z. – modernizacja oświetlenia;
 • ul. Wydmowa – awaria wodociągową;
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych.

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • Ul. Skrajna – budowa ciepłociągu;
 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak

 

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Słodowskiej, ul. Siewna, ul. M. Konopnickiej,, ul. Sasankowa, ul. Sarnia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.pl

 powrót

Sprzątanie powypadkowe