Utrudnienia

2016.12.30 utrudnienia w ruchu piątek

 

Zwężenia jezdni: 

•    ul. Budowlanych – przebudowa drogi powiatowej;
•    Al. Jana Pawła II – budowa sieci ciepłowniczej;
•    ul. Chłodna 9/11 – wymiana włazu;
•    ul. Wronia, ul. Kaliska, ul. Wiejska (od Planty do Długiej) – regulacja uszkodzonych studni kanalizacji deszczowej;
•    ul. Traugutta – zakaz zatrzymywania – roboty drogowe;
•    ul. Zapiecek 12 – likwidacja zadolenia;
•    ul. Cysterska/Przesmyk – pobocze – remont na przyłączu wodociągowym.


Zwężenie chodników: 

•    ul. Bojańczyka – budowa schodów i otworu drzwiowego;
•    ul. Słowackiego 11 – zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające.
•    ul. Bartnicka (przy bramie ZK) – wykonanie dojścia do tablicy pamiątkowej;
•    ul. Kaszubska – wykonanie nawierzchni parkingów;
•    ul. Kujawska (odcinek od Kaliskiej do Kruszyńskiej) – wykonanie dojść do przejść dla pieszych;
•    ul. Zbiegniewskiej– remont nawierzchni chodników oraz wjazdów do posesji.

 

Zamknięcie jezdni:

•    AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych – brak


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

KOMUNIKAT

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku informuje, że w dniu 31.12.2016r. w związku z imprezą miejską organizowaną w Sylwestra na Zielonym Rynku zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicach przyległych do placu imprez masowych tj. :
-  od godz. 6.00 zostanie zamknięty wjazd na parking przy budynku Urzędu Miasta;
- od godz. 19.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Zduńska od skrzyżowania z ul. Królewiecką        w kierunku ulicy Miedzianej, łącznik od strony ul.  Bojańczyka pomiędzy ulicami Bojańczyka       a Miedzianą oraz wjazd na plac imprez masowych pomiędzy budynkiem Hali a łącznikiem.
Przewidywane otwarcie dla ruchu nastąpi po zakończeniu imprezy Sylwestrowej dnia 01.01.2017 r.   o godz. 1.00,”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Bógdał
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe