Utrudnienia

2017.05.22 utrudnienia w ruchu - poniedziałek

   

Zwężenia jezdni

•    ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
•    ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
•    ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
•    ul. Szczęśliwa 2 i 4 – jezdnia, chodnik – remont nawierzchni;
•    ul. Skalna – przyłącze sieci wodociągowej;
•    ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
•    ul. Bartnicka – jezdnia/chodnik (zamknięta zatoka postojowa) – budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
•    ul. Lipnowska – j./ch./p.z. – przebudowa sieci gazowej;
•    ul. Kaliska – zajęcia punktowe – awaria na sieci kanalizacyjnej;
•    ul. Łubna – jezdnia/chodnik/pas zieleni -  budowa chodnika;
•    ul. Kruszyńska – regulacja wysokości wpustu deszczowego; remont nawierzchni;
•    ul. Mielęcińska 12 – jezdnia/pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Stodólna/ ul. Św. Antoniego – zapadnięcie nawierzchni.


Zwężenie chodników: 

•    ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
•    ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
•    ul. Św. Antoniego – ustawienie rusztowania;
•    ul. Cyganka 26 – zapadnięcie chodnika;
•    ul. Wiejska/Żeromskiego –chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Kaliska – budowa sieci ciepłowniczej.;
•    ul. Kruszyńska 4A – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Piaski 40a – awaria na sieci wodociągowej;
•    ul. Grodzka 43 – awaria na sieci kanalizacyjnej.

Zamknięcie jezdni:

•    ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
•    ul. Jastrzębia – przebudowa ulicy;
•    ul. P.O.W. : 
- zwężenie połówkowe na odc. od ul. Okrzei do ul. Reja, zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w ulicę Okrzei;
- wjazd z ul. Okrzei w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z ul. Pułaskiego w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z Placu Wolności w kierunku ul. Reja.

•    ul. Noakowskiego (odc. od ul. Fredry do ul. Ziębiej)– budowa kanalizacji sanitarnej;
•    ul. Willowa/Wrzosowa – przebudowa linii napowietrznej;
•    ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej;
•    ul. Szczęśliwa – frezowanie, regulacja urządzeń;
•    ul. Starodębska – zamknięcie ul. Starodębskiej na całej jej szerokości na odc.                od ul. Okrzei do ul. Skorupki. Wjazd pojazdów na ul. Starodębską odbywać się będzie od ul. Chopina i ul. Reja - budowa kanalizacji deszczowej;

Remonty cząstkowe nawierzchni: brak


Remont cząstkowy grysami : brak


Utwardzanie dróg gruntowych:


PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe