Utrudnienia

2017.07.07 utrudnienia w ruchu - piątek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Zachodnia (odc. od Wiewiórczej do Al. Jana Pawła II) – przebudowa jezdni wraz z budową kolektora deszczowego;
• ul. Leśna, Aleja Kazimierza Wielkiego - p.z. – remont sieci wodociągowej;
• ul. Leśna 6, ul. Żelazne Wody – odkrycie istniejącej infrastruktury w miejscach węzłów;
• ul. Kościuszki – budowa sieci wodociągowej;
• ul. Lipnowska – j./ch./p.z. – przebudowa sieci gazowej;
• ul. Dziewińska – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Mickiewicza – jezdnia/chodnik – przebudowa chodnika;
• ul. Norwida – droga wewnętrzna – budowa parkingu;
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• ul. Rybnicka – profilowanie nawierzchni gruntowej;
• ul. Wieniecka (odc. od ul. Rysiej do ul. Wysokiej) – jezdnia/chodnik – budowa ciągu pieszo – rowerowego;
• ul. Jasna 5 – zapadnięcie nawierzchni;
• ul. Planty – przesunięcie wpustu ulicznego;
• ul. Lipnowska – odbudowa nawierzchni;
• ul. Zimna 11 (od ul. Chłodnej 44) – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Stodólna/Królewiecka 2 – wymiana kratki;
• ul. Słowackiego – jezdnia/chodnik – budowa przyłącza ciepłowniczego;
• ul. Mielęcińska/Daleka – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chemików 15 – zapadnięcie nawierzchni.
 
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. 3-go Maja, ul. Żabia, ul. Zapiecek – rusztowanie w celu remontu budynku;
• ul. Chmielna – rozbudowa budynku;
• ul. Przedmiejska – udrożnienie kanalizacji teletechnicznej;
• ul. P.O.W. – rusztowanie przy budynku;
• ul. Kościuszki 6 – chodnik – malowanie elewacji;
• ul. Słowackiego – elewacja budynku;
• ul. Cicha 17 – chodnik – zabezp. robót rozbiórkowych;
• ul. Św. Antoniego 44-46a – chodnik – remont elewacji;
• ul. Żytnia 90 – chodnik/trawnik – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Wyszyńskiego/Fabryczna – awaria na sieci gazowej;
 
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku;
• ul. Sasankowa – przebudowa drogi;
• ul. Skalna – przebudowa drogi;
• ul. P.O.W. : 
- zwężenie połówkowe na odc. od ul. Okrzei do ul. Reja, zamknięty zjazd z ulicy P.O.W. w   
  ulicę Okrzei;
- wjazd z ul. Pułaskiego w kierunku Placu Wolności;
- wjazd z Placu Wolności w kierunku ul. Reja;
- zakaz wjazdu z Pl. Wolności w ul. P.O.W.
 
• ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Letniej
ul. Mielęcińska – tymczasowa organizacja ruchu;
• ul. Starodębska – zamknięcie - budowa kanalizacji deszczowej. Na odc. od ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki do ul. Chopina – frezowanie nawierzchni;
• ul. Skalna (całkowite zamknięcie od ul. Rybnickiej do posesji nr 41) – przebudowa dróg gminnych
 
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
 
 
Remont cząstkowy grysami : brak
 
 
Utwardzanie dróg gruntowych: Sasankowa, Skalna
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe