Utrudnienia

2018.02.22 utrudnienia w ruchu - czwartek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Papieżka– jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Lipnowska 25 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Stroma 4 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Wierzbowa 8 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Węglowa (częściowe zamknięcie od ul. Kaliskiej) – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zwężenie chodników: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont, przebudowa, wymiana istniejącej magistrali wodociągowej pod mostem;
• ul. Papieżka 41 – p.z../wjazd – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Spokojna – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Brzeska 6 – awaria na sieci telekomunikacyjnej;
• ul. P.O.W. 9 i 32 – awaria na sieci telekomunikacyjnej.
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia (odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.;
• ul. Zachodnia, Wiewiórcza, Pocztowa, Letniskowa, Jana Pawła II – jezdnia/p.z. – przebudowa ulicy Zachodniej (zamknięcie ul. Pocztowej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią).
 
Remonty cząstkowe nawierzchni: brak
Remont cząstkowy grysami : brak
Utwardzanie dróg gruntowych: brak
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe