Utrudnienia

2018.05.29 utrudnienia w ruchu - wtorek

 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Grodzka – jezdnia/chodnik – przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – remont chodnika;
• ul. Płocka – jezdnia/chodnik/p.z. – rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych;
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Brzezinowa (odc. od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej) – rozbudowa 
ul. Brzezinowej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej;
• ul. Dębowa – jezdnia/p.z. – rozbudowa pętli autobusowej;
• ul. Brzezinowa – zmiana organizacji ruchu od 24.05.2018r. do 31.05.2018r.;
• Ul. Bartnicka – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa zjazdu;
• Ul. Pusta 1 – droga utwardzona – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Wolności – renowacja sieci kanalizacji deszczowej;
• Ul. Polna 1 – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Obrońców Wisły 11 – droga utwardzona – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Wiejska/Lotnicza – naprawa włazu kanalizacji deszczowej;
• Ul. P.O.W. 31 – zapadnięta nawierzchnia.
 
Zwężenie chodników: 
 
• Zielony Rynek (ul. Złota, Srebrna, Miedziana) – ustawienie rusztowania, docieplenie budynku;
• ul. Kaliska 79 – p.z. – budowa miejsc parkingowych;
• ul. Wyszyńskiego 13 – elewacja budynku;
• ul. Szpichlerna – chodnik – remont elewacji budynku (ustawienie rusztowania)
 
Zamknięcie jezdni:
 
• ul. Liściasta (odc. od Al. Jana Pawła II do ul. Zachodniej) oraz ul. Zachodnia 
(odc. od ul. Liściastej do ul. Koralowej) – przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego od dnia 10.11.2017r.
• ul. Żywiczna – zamknięcie drogi od Al. Jana Pawła ii do ul. Zachodniej) – przebudowa ul. Żywicznej;
• ul. Wrzosowa (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Bobrownickiej) – całkowite zamknięcie od 29.05.2018r. do 31.07.2018r. – przebudowa ul. Wrzosowej.
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe