Utrudnienia

2019.01.03 utrudnienia w ruchu - czwartek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Papieżka – jezdnia - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Koralowa – ulica o nawierzchni gruntowej – profilowanie z zagęszczeniem i doziarnieniem;
• ul. Reja 5 – wymiana urządzeń obcyc©h w nawierzchni jezdni;
• ul. Kaliska – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa sieci kanalizacyjnej;
• ul. Noakowskiego 33 – regulacja wpustu ulicznego;
• ul. Królewiecka 30 – jezdnia/wjazd – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Chmielna 3 – awaria na sieci wodociągowej.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Toruńska – p.z. – budowa przyłącza wodociągowego;
• ul. Skrajna – p.z. – budowa przyłącza energetycznego;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Dąbrowskiego 16 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Spokojna – p.z. – budowa sieci gazowej z przyłączem;
• ul. Piaski – chodnik/p.z. – budowa odcinka sieci wodociągowej;
• ul. Sasankowa 44 – pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Łabędzia, mielęcińska, Pawia – chodnik/p.z. – budowa sieci telekomunikacyjnej.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
 
 
 
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Instrukcja korzystania z parkometrów

Sprzątanie powypadkowe

Wyszukiwanie osób pochowanych