Utrudnienia

2019.04.08 utrudnienia w ruchu - poniedziałek

 
 
Zwężenia jezdni: 
 
• ul. Łubna 17 – awaria na sieci kanalizacyjnej;
• ul. Toruńska – p.z. – ustawienie podnośnika;
• ul. Witosa 7 – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Długa – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa przyłącza ciepłowniczego;
• Al. Jana Pawła II – jezdnia/chodnik/p.z. – budowa rurociągu tłocznego.
 
Zwężenie chodników: 
 
• ul. Bartnicka – chodnik – zabezpieczenie robót budowlanych;
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali pod mostem;
• ul. Jana Pawła II (odc. leśny od ronda Falbanka do osiedla Michelin) – całkowite zamknięcie ścieżki rowerowej – wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;
• ul. Lipnowska 9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Witosa 10 – p.z./pobocze – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Kapitulna 41 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Mostowa 7/9 – p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• ul. Warszawska – ustawienie rusztowania;
• ul. Żeromskiego 12 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Płowiecka 7 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej;
• Ul. Planty – chodnik/p.z. – budowa kanalizacji sanitarnej;
• Ul. Wieniawskiego 2 – chodnik/p.z. – awaria na sieci wodociągowej
• Plac Wolności – ustawienie rusztowania;
• Ul. Kochanowskiego – chodnik/p.z. – budowa sieci gazowej;
• Ul. Łęgska i ul. Ogniowa – budowa linii energetycznej;
• Ul. Cmentarna i ul. Komunalna – p.z. – budowa przyłącza energetycznego.
 
Zamknięcie jezdni: 
 
• most stalowy im. Marszałka Rydza Śmigłego – całkowite zamknięcie chodnika – wymiana magistrali wodociągowej.
• ul. Papieżka (odc. od ul. Zielnej do ul. Duninowskiej)  - budowa ulicy Papieżka;
• ul. Cisowa (odc. od ul. Mielęcińskiej do ul. Cisowej 5) – całkowite zamknięcie od 02.04.2019r. do 09.04.2019r. - budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągiem;
 
PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA
 
Eliza Pszczółkowska
Inspektor ds. pasa drogowego 
i  Strefy Płatnego Parkowaniapowrót

Sprzątanie powypadkowe