Utrudnienia

206.11.07 - utrudnienia w ruchu - poniedziałek

 

 

 

 

   UTRUDNIENIA W RUCHU

               07. 11. 2016 r. poniedziałek

 

Zwężenia jezdni:

 

 • Skrzyżowanie ulic Hutnicza-Promienna-Budowlanych-Pogodna – budowa ronda – zamknięcie ulicy Hutniczej na odcinku od Budowlanych do Chemików, zwężenia ulic Promiennej, Budowlanych;
 • ul. Kapitulna (odc. ul. Okrzei – Długa) – renowacja sieci kanalizacyjnej;
 • ul. Bukowa - remont jezdni, chodników i zjazdów;
 • ul. Bluszczowa – remont nawierzchni.

 

Zwężenie chodników:

 

 • ul. Jasna – remont nawierzchni chodnika i wjazdów;
 • ul. Grodzka – budowa gazociągu;
 • ul. Armii krajowej 60 – awaria wodociągowa;
 • ul. Sępia 5 – awaria wodociągowa;
 • ul. Brzeska – remont elewacji;
 • ul. Kaliska (chodnik, zatoka autobusowa, pas zieleni)  – budowa sieci ciepłowniczej;
 • ul. Św. Antoniego/Chopina – remont elewacji;
 • ul. Św. Antoniego 40,42  - remont chodnika i zjazdów;
 • ul. Konopnickiej 30 – wykonanie wpustu ulicznego;
 • ul. Paprocia -  budowa sieci wodociągowej;
 • ul. Leśna , ul. Sportowa– rozbudowa budynku;
 • ul. Papieżka 107 i 117 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
 • ul. Słowackiego 10zamknięcie chodnika – roboty zabezpieczające;
 • ul. Borowska 39 – oznakowanie uszkodzonej studzienki;
 • ul. Kaliska 53/55 awaria wodociągowa;
 • ul. Noakowskiego -  budowa kanalizacji sanitarnej;
 • Al. Kazimiera Wielkiego – rozbudowa sieci dróg rowerowych;

 

Zamknięcie jezdni:

 

 • AL Kazimierza Wielkiego – przebudowa wiaduktów – zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku tamy.
 • ul. Wronia – remont wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Wroniej -  zamknięta jezdnia prowadząca w kierunku Brześcia.
 • ul. Tumska 9  - zabezpieczenie budynku.

 

Remonty cząstkowe nawierzchni: ul. Kwiatowa, ul. Borówkowa, ul. Grzybowa, ul. Jagodowa, Królewiecka.

 

 

Remont cząstkowy grysami : brak

 

 

 

Utwardzanie dróg gruntowych ul. Parkowa, ul. Słodowska, ul. Siewna, ul. Dobra,

ul. liściasta, ul. Boczna, ul. M. Konopnickiej,, ul. Sasankowa, ul. Sarnia.

 

 

PROSIMY KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ I SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W TYCH REJONACH MIASTA

 

 

 

 

 

Elżbieta Teper

sp. ds. strefy płatnego parkowania

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg

Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek

Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115

Fax: 54 429 66 28

e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe