Utrudnienia

Informacja 04.04.2017r.

 

 

Zamknięcie jezdni: 

•    Ul. Noakowskiego (odc. od ul. Fredry do ul. Ziębiej)– budowa kanalizacji sanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Pszczółkowska
Pomoc Administracyjna 
ds. Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe