Utrudnienia

uzupełnienie do utrudnień 2019.03.11 - poniedziałek

 
 
 
 
• Ul. Mielęcińska – całkowite zamknięcie od 18.03.2019r. do 26.03.2019r. – budowa kanalizacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliza Pszczółkowska
Podinspektor ds. pasa drogowego 
I  Strefy Płatnego Parkowania
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
Ul. Zielna 13/21,87-800 Włocławek
Tel.54 412 13 23,24,25 wewn.115
Fax: 54 429 66 28
e-mail: biuro@mzukid.plpowrót

Sprzątanie powypadkowe