Spalarnia śmieci w Wiedniu - największa w Europie. Jak działa i dlaczego jest tak ważna?

 Spalarnia śmieci w Wiedniu - największa w Europie. Jak działa i dlaczego jest tak ważna?
Autor Fabian Jaworski
Fabian Jaworski23.10.2023 | 6 min.

Spalarnia śmieci w Wiedniu to jeden z najważniejszych elementów gospodarki odpadami w stolicy Austrii. Co sprawia, że jest ona największą tego typu instalacją w Europie i jaką rolę pełni dla mieszkańców miasta? Przyjrzyjmy się bliżej jej działaniu.

Jak działa spalarnia śmieci w Wiedniu?

Spalarnia śmieci w Wiedniu została oddana do użytku w 1971 roku. Od tego czasu przeszła wiele modernizacji, które zwiększyły jej wydajność i ekologiczność. Obecnie posiada aż 4 piece do termicznego przekształcania odpadów. Każdy z nich może przyjąć do 15 ton śmieci na godzinę. Piece pracują nieprzerwanie przez cały rok, spalając odpady zarówno komunalne, jak i przemysłowe.

Śmieci trafiają do spalarni transportem samochodowym i kolejowym. Najpierw przechodzą segregację, podczas której wyłapuje się materiały nadające się do recyklingu. Pozostałe odpady kierowane są na ruszt, gdzie w temperaturze 850-1100°C ulegają spaleniu. Powstające ciepło wykorzystywane jest do produkcji pary wodnej, która z kolei wytwarza prąd elektryczny. W ten sposób spalarnia zamienia bezużyteczne śmieci w cenną energię.

Dlaczego spalarnia w Wiedniu jest największa w Europie?

Spalarnia śmieci w Wiedniu może pochwalić się imponującymi parametrami. Jej maksymalna wydajność sięga aż 1,5 mln ton odpadów rocznie - to najwięcej ze wszystkich tego typu obiektów w Europie. Taki potencjał jest niezbędny, by obsłużyć ogromną ilość śmieci wytwarzanych w stolicy Austrii.

Co więcej, spalarnia pokrywa aż 50% zapotrzebowania Wiedeńczyków na ciepło oraz dostarcza prąd dla ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Taka skala produkcji energii wymaga odpowiednio dużych mocy przerobowych instalacji - stąd rozmiary wiedeńskiej spalarni.

Na czym polega proces spalania śmieci w wiedeńskiej spalarni?

Proces spalania śmieci przebiega w piecu w wysokiej temperaturze przy kontrolowanym dostępie tlenu. Prowadzi to do termicznego rozkładu odpadów - substancje organiczne ulegają spaleniu i przekształceniu w dwutlenek węgla i parę wodną. Nieorganiczne związki tworzą żużel i popiół.

Spaliny przechodzą przez system oczyszczania obejmujący m.in. filtry workowe, neutralizację i adsorpcję. Pozwala to usunąć szkodliwe związki, w tym metale ciężkie, dioksyny i furany. Oczyszczone spaliny są bezpiecznie odprowadzane do atmosfery przez 100-metrowy komin.

Ile śmieci dziennie spala spalarnia w Wiedniu?

 Spalarnia śmieci w Wiedniu - największa w Europie. Jak działa i dlaczego jest tak ważna?

Spalarnia śmieci w Wiedniu pracuje nieprzerwanie przez cały rok. Jej 4 piece mogą łącznie przyjmować nawet 60 ton odpadów na godzinę. Oznacza to, że w ciągu doby spalarnia jest w stanie termicznie przetworzyć około 1440 ton różnego rodzaju odpadów komunalnych i przemysłowych.

Dzięki temu instalacja radzi sobie ze wszystkimi śmieciami wytwarzanymi w Wiedniu i okolicach. Szacuje się, że rocznie spala ona ok. 500 tys. ton odpadów, wykorzystując je jako paliwo do produkcji ciepła i prądu.

Jakie korzyści daje Wiedeńczykom spalarnia śmieci?

Spalarnia śmieci przynosi Wiedeńczykom wiele korzyści:

 • Pozwala na ekologiczną utylizację odpadów, których nie udało się poddać recyklingowi
 • Stanowi alternatywne źródło energii - dostarcza ciepło dla mieszkańców i prąd
 • Zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska
 • Pozwala na odzysk surowców z popiołów po spaleniu
 • Generuje miejsca pracy związane z obsługą spalarni

Dzięki spalarni Wiedeń radzi sobie z ogromną ilością odpadów, przekształcając je w coś pożytecznego dla mieszkańców i środowiska.

W jaki sposób spalarnia przyczynia się do ochrony środowiska?

Spalarnia śmieci w Wiedniu pomaga chronić środowisko poprzez:

 • Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska i do środowiska
 • Odzysk energii zawartej w odpadach zamiast spalania paliw kopalnych
 • Redukcję emisji metanu, który powstawałby w trakcie rozkładu odpadów
 • Oczyszczanie spalin i stałą kontrolę ich parametrów
 • Wychwytywanie metali ciężkich zawartych w odpadach
 • Produkcję CO2 pochodzącego z odnawialnych źródeł energii

Nowoczesna technologia zastosowana w spalarni minimalizuje jej negatywny wpływ na środowisko. Jednocześnie instalacja przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Co dzieje się z popiołem po spaleniu śmieci w wiedeńskiej spalarni?

Spalanie śmieci powoduje powstawanie popiołu i żużla, które stanowią ok. 20-30% masy spalanych odpadów. Są one poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Żużel jest wykorzystywany m.in. w budownictwie drogowym. Z kolei popiół lotny poddaje się procesom wymywania i separacji magnetycznej w celu odzyskania metali żelaznych i metali ciężkich. Odzyskane metale trafiają do recyklingu.

Pozostały popiół jest unieszkodliwiany poprzez składowanie. Jednak dzięki odzyskowi i recyklingowi udaje się zmniejszyć ilość odpadów kierowanych na składowisko.

Jakie nowoczesne rozwiązania stosuje spalarnia śmieci w Wiedniu?

Spalarnia śmieci w Wiedniu wykorzystuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają jej ekologiczność i efektywność. Należą do nich m.in.:

 • System odzysku ciepła ze spalin do produkcji pary wodnej
 • Instalacja odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji katalitycznej
 • Zaawansowany system filtracji spalin z redukcją NOx i SO2
 • Automatyczny monitoring emisji zanieczyszczeń
 • Nowoczesny system kontroli procesu spalania

Dzięki stałym modernizacjom spalarnia odpadów w Wiedniu utrzymuje wysoką efektywność i spełnia restrykcyjne normy ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Spalarnia śmieci w Wiedniu od wielu lat odgrywa kluczową rolę w gospodarce odpadami stolicy Austrii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii instalacja ta w bezpieczny dla środowiska sposób przekształca niechciane odpady w cenne energię cieplną i elektryczną. Tym samym spalarnia przyczynia się nie tylko do rozwiązania problemu ogromnych ilości śmieci, ale również do ochrony klimatu poprzez produkcję „zielonej” energii.

Wiedeński model gospodarki odpadami pokazuje, że nowoczesna spalarnia może być kluczem do zrównoważonego rozwoju dużej metropolii. Dlatego też wiele innych miast na całym świecie wzoruje się na rozwiązaniach wdrożonych w stolicy Austrii.

Najczęstsze pytania

Czy spalanie śmieci jest szkodliwe dla środowiska?

Nowoczesne spalarnie, takie jak instalacja w Wiedniu, posiadają zaawansowane systemy oczyszczania spalin, dzięki czemu emisja zanieczyszczeń jest minimalna. Dodatkowo odzysk energii ze spalania odpadów jest korzystny dla środowiska.

Gdzie trafia popiół po spaleniu odpadów?

Część popiołu jest wykorzystywana np. w budownictwie, a metale odzyskiwane do recyklingu. Pozostałości są składowane z zachowaniem procedur ochrony środowiska.

Czy spalanie śmieci jest tańsze niż ich składowanie?

Koszty samego spalania są wyższe, jednak spalarnie pozwalają dodatkowo na odzysk energii i surowców. Dzięki temu cały system gospodarki odpadami staje się bardziej opłacalny.

Jakie odpady można spalać w spalarni?

Spalarnie przyjmują zarówno odpady komunalne (np. resztki jedzenia, opakowania), jak i niektóre odpady przemysłowe (np. osady, tworzywa sztuczne).

Czy budowa spalarni odpadów jest opłacalna dla każdego miasta?

Spalarnie są efektywnym elementem systemu gospodarki odpadami w dużych miastach i aglomeracjach miejskich. W mniejszych miejscowościach bardziej opłacalne mogą być inne rozwiązania.

5 Podobnych Artykułów

 1. Angielskie słodycze - recenzje i porady: Zanurz się w słodkim świecie smaków
 2. Biogazownie kontenerowe - najlepsze rozwiązanie dla małych gospodarstw
 3. Jak zorganizować maraton Gwiezdnych Wojen?
 4. Najlepsze filmy z Angeliną Jolie
 5. Instalacja on grid i off grid - jaka jest różnica?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Fabian Jaworski
Fabian Jaworski

Jestem Fabian i od zawsze nurtowała mnie siła kinematografii i sztuki telewizyjnej. Tutaj na stronie znajdziecie recenzje najnowszych produkcji, analizy fabuł, a także wiele ciekawostek ze świata rozrywki. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły